český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na reťaze v spreji – NEOLUBE® T 20 – iBiotec – Tec Industries

 

PENETRAČNÉ A PRIĽNAVÉ MAZIVO

ŠPECIÁLNE NA PREVODOVÉ REŤAZE

Nízke alebo veľmi vysoké rýchlosti, pre otvorené zariadenia

Extrémny tlak, proti oderu

Odolné voči odstredivej sile

Neprepúšťa vodu, úplná odolnosť voči vode

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

vnútorné mazivo osi puzdier, vonkajšie ŠPECIÁLNE NA REŤAZE, penetračné, extrémny tlak, úplná odolnosť voči vymývanie vodou. špeciálne mazivo na reťaze vysoký účinok, vysoké rýchlosti. úplná odolnosť voči odstredivej sile, voči vymývaniu vodou. proti opotrebeniu. mazivo na reťaze, aerosól mazivo reťaz, aerosól priľnavé mazivo, mazivo na mechanizmy, čisté mazivo, mazivo pre vysoké rýchlosti, mazivo ibiotec v spreji, mazivo na reťaze, sprejová nádoba mazivo reťaze, mazivo na reťaze ibiotec, mazivo reťaze na motocykle, mazivo na reťaze na motocykle v spreji. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu. 

  

 

Mazivo na priemyselné mechanické reťaze

 

Mazivo na reťaze pretekárskych motocyklov

 


 

ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTÁM

Teplota pri nepretržitej prevádzke

Záberový moment za studena pri -20 °C

ASTM D 1478-63

 

-30°C+140°C

12 N.cm

 


 

 

ODOLNOSŤ PROTI ZAŤAŽENIU

Test SHELL so 4 guľôčkami ISO 20.623

Priemer odtlačku

Index zaťaženia pri zváraní

Test SRV ASTM D 5707

 

 

 

 

 

 

0.67

3500 da.N

0.14

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI RÝCHLOSTIAM 

Reťaze s nízkou alebo veľmi vysokou rýchlosťou

 

 

 

 

 0.5 m.sec

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI PROSTREDIAM

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM D 1264

Mazanie za vlhka, pri striekajúcej vode, v korozívnom prostredí, v prostredí s výskytom slabých kyselín a zásad

Prašné, abrazívne prostredie

 

 

 

menej ako 1 % hmotnosti       

                          Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements    

Jacques P. TARDIF

Technický riaditeľ 

   

Pri správnej konštrukcii mechanickej reťaze určenej na prenos sily dochádza počas jej životnosti k nízkemu opotrebovaniu. Reťaz však podlieha rôznemu naťahovaniu a kmitaniu, ktorého rozsah exponenciálne narastá.

Akékoľvek začínajúce opotrebenie zmenšuje rozstup ozubených kolies, spôsobuje ich asymetriu stratou kovu, a tým dochádza k vibračným javom.

Reťaz je pri normálnej prevádzke ťahaná bokom päty zubov; ak je opotrebenie príliš výrazné, preskakuje na vrchol zubov. Opotrebenie sa zvyšuje až do vykoľajenia.

K treniu teda dochádza najmä na povrchových kontaktoch zubov-osí-puzdier.

Použité mazivo preto musí preniknúť k týmto povrchom.

Vonkajšie mazivo tým pádom nie je príliš užitočné.

Pri vrcholových pretekoch motocyklov majú mechanici či samotní jazdci vo zvyku utierať prebytočné mazivo na povrchu reťazí čistou handričkou.

 

Pred niekoľkými rokmi sa v rámci výskumu na Super Lubricity zistilo, že na dosiahnutie mimoriadne slabého mikro trenia je najdôležitejšou podmienkou (koef. 1/20° = 0,05) absolútna čistota povrchu.

To platí aj pri mazaní reťazí; aby trenie, čiže opotrebenie, bolo minimálne, je potrebné aplikovať mazivo, ktoré má penetračnú schopnosť, na čisté prevodové zariadenia.              

  

vnútorné mazivo osi puzdier, vonkajšie ŠPECIÁLNE NA REŤAZE, penetračné, extrémny tlak, úplná odolnosť voči vymývanie vodou. špeciálne mazivo na reťaze vysoký účinok, vysoké rýchlosti. úplná odolnosť voči odstredivej sile, voči vymývaniu vodou. proti opotrebeniu. mazivo na reťaze, aerosól mazivo reťaz, aerosól priľnavé mazivo, mazivo na mechanizmy, čisté mazivo, mazivo pre vysoké rýchlosti, mazivo ibiotec v spreji, mazivo na reťaze, sprejová nádoba mazivo reťaze, mazivo na reťaze ibiotec, mazivo reťaze na motocykle, mazivo na reťaze na motocykle v spreji. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Dariusz Muszyński, generálny riaditeľ iBiotec POLSKA

Na BMW S 1000 RR špecifikácie „superbike“ trieda Rookie 1000

Tím LRP Poland FIM Endurance World Champion Ship EWC

Používa Néolube T 20 na mazanie reťaze, 120 článkov, 1,20 metra

Axiálna rýchlosť 14 000 ot /min.

 

vnútorné mazivo osi puzdier, vonkajšie ŠPECIÁLNE NA REŤAZE, penetračné, extrémny tlak, úplná odolnosť voči vymývanie vodou. špeciálne mazivo na reťaze vysoký účinok, vysoké rýchlosti. úplná odolnosť voči odstredivej sile, voči vymývaniu vodou. proti opotrebeniu. mazivo na reťaze, aerosól mazivo reťaz, aerosól priľnavé mazivo, mazivo na mechanizmy, čisté mazivo, mazivo pre vysoké rýchlosti, mazivo ibiotec v spreji, mazivo na reťaze, sprejová nádoba mazivo reťaze, mazivo na reťaze ibiotec, mazivo reťaze na motocykle, mazivo na reťaze na motocykle v spreji. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu. vnútorné mazivo osi puzdier, vonkajšie ŠPECIÁLNE NA REŤAZE, penetračné, extrémny tlak, úplná odolnosť voči vymývanie vodou. špeciálne mazivo na reťaze vysoký účinok, vysoké rýchlosti. úplná odolnosť voči odstredivej sile, voči vymývaniu vodou. proti opotrebeniu. mazivo na reťaze, aerosól mazivo reťaz, aerosól priľnavé mazivo, mazivo na mechanizmy, čisté mazivo, mazivo pre vysoké rýchlosti, mazivo ibiotec v spreji, mazivo na reťaze, sprejová nádoba mazivo reťaze, mazivo na reťaze ibiotec, mazivo reťaze na motocykle, mazivo na reťaze na motocykle v spreji. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Mazanie pre extrémny tlak prevodových reťazí,

s vysokým výkonom

Mazanie dopravníkov a reťazí pri vysokom zaťažení

 

lubrifiant interne axes douilles, externe SPECIAL CHAINE, penetrant, extreme pression, totale resistance au delavage par l'eau. lubrifiant special chaine hautes performances, grandes vitesses. totale tenue a la centrifugation, au delavage par l'eau. anti usure. lubrifiant chaine, aerosol lubrifiant chaine, aerosol lubrifiant adhésif, lubrifiant pour mecanismes, lubrifiant propre, lubrifiant pour grandes vitesses, aerosol lubrifiant ibiotec, graisse chaines, bombe lubrifiant chaine, lubrifiant chaine ibiotec, lubrifiant chaine moto, aerosol lubrifiant chaine moto. Fabricants lubrifiants industriels. fournisseurs lubrifiants industriels. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols

Mazanie vodiacich prvkov, ložísk, valčekov a čapov pásových dopravníkov

  

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE