český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na řetězy ve spreji – NEOLUBE® T 20 – iBiotec – Tec Industries

 

PENETRAČNÍ PŘILNAVÉ MAZIVO

SPECIÁLNĚ PRO PŘEVODOVÉ ŘETĚZY

Nízké nebo velmi vysoké rychlosti, otevřené součástky

Extrémní tlak, proti opotřebení

Odolné vůči odstředivé síle

Nepropouští vodu, naprostá odolnost vůči vodě

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

 

vnitřní mazivo osy pouzdra, vnější SPECIÁLNÍ NA ŘETĚZY, penetrační, extrémní tlak, naprostá odolnost vůči vymývání vodou. speciální mazivo na řetězy vysoký účinek, vysoké rychlosti. naprostá odolnost vůči odstředivé síle, vymývání vodou. proti opotřebení. mazivo na řetězy, aerosol mazivo řetěz, aerosol přilnavé mazivo, mazivo na mechanismy, čisté mazivo, mazivo pro vysoké rychlosti, mazivo ibiotec ve spreji, mazací tuk na řetězy, sprejová nádoba mazivo řetězy, mazivo na řetězy ibiotec, mazivo řetězy motocykly, mazivo na řetězy na motocykly ve spreji. Výrobci průmyslových maziv. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí 

  

 

Mazivo na průmyslové mechanické řetězy

 

Mazivo pro závodní motocykly

 


 

TEPELNÁ ODOLNOST

Teplota při nepřetržitém provozu

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

 

 

-30°C+140°C

12 N.cm

 


 

 

 

ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ

Test SHELL se 4 kuličkami ISO 20.623

Průměr otěrové stopy

Index svarového zatížení

Test SRV ASTM D 5707

 

 

 

 

 

 

0.67

3500 da.N

0.14

 

 

 

 

 

ODOLNOST VŮČI RYCHLOSTI 

Řetězy s nízkou nebo velmi vysokou rychlostí

 

 

 

 

 0.5 m.sec

 

 

 

 

ODOLNOST VŮČI PROSTŘEDÍ

Odolnost vůči vymývání vodou při 80 °C

ASTM D 1264

Mazání pod vlivem vlhkosti, stříkání vody, korozivního prostředí, kyselin a slabých zásad

Prašná, abrazivní prostředí

 

 

 

 

méně než 1 % hmotnosti        

                          Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements    

Jacques P. TARDIF

Technický ředitel  

   

Pokud byl mechanický řetěz, který je určený k převodu síly, dobře koncipován, dozná za svůj život jen nepatrného opotřebení. Řetěz však podléhá různému natahování a kmitání, jejichž rozsah exponenciálně narůstá.

Jakékoliv začínající opotřebení zmenšuje rozteč ozubených kol, způsobuje jejich asymetrii ztrátou kovu a tím dochází k vibračním jevům.

Řetěz při normálním provozu je tažen bokem paty zubů; pokud je opotřebení příliš silné, přeskakuje na vrcholek zubů. Opotřebení se zvyšuje až do vypadnutí.

Ke tření tedy dochází zejména na povrchových kontaktech zubů-os-pouzder.

Použité mazivo tak musí proniknout a dostat se k těmto povrchům.

Vnější mazivo tím pádem nemá takový užitek.

U motocyklů při vrcholných závodech mají mechanici či samotní jezdci ve zvyku otírat přebytečné mazivo na povrchu řetězů čistým hadříkem.

 

Před několika lety bylo v rámci výzkumu na Super Lubricity zjištěno, že pro dosažení mimořádně slabého mikro tření, je nejdůležitější podmínkou k dosažení tohoto mikro tření (koef. 1/20° = 0,05) absolutní čistota povrchů.

To platí i pro mazání řetězů; aby tření, čili opotřebení, bylo minimální, je třeba aplikovat mazivo, které má penetrační schopnost, na čisté převodové zařízení.                        

  

vnitřní mazivo osy pouzdra, vnější SPECIÁLNÍ NA ŘETĚZY, penetrační, extrémní tlak, naprostá odolnost vůči vymývání vodou. speciální mazivo na řetězy vysoký účinek, vysoké rychlosti. naprostá odolnost vůči odstředivé síle, vymývání vodou. proti opotřebení. mazivo na řetězy, aerosol mazivo řetěz, aerosol přilnavé mazivo, mazivo na mechanismy, čisté mazivo, mazivo pro vysoké rychlosti, mazivo ibiotec ve spreji, mazací tuk na řetězy, sprejová nádoba mazivo řetězy, mazivo na řetězy ibiotec, mazivo řetězy motocykly, mazivo na řetězy na motocykly ve spreji. Výrobci průmyslových maziv. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Dariusz Muszyński Generální ředitel iBiotec POLSKA

Na BMW S 1000 RR specifikace „superbike“ Třída Rookie 1000

Tým LRP Poland FIM Endurance World Champion Ship EWC

Používá Néolube T 20 pro mazání řetězu, 120 článků, 1,2 metru

Axiální rychlost 14 000 ot/min

 

vnitřní mazivo osy pouzdra, vnější SPECIÁLNÍ NA ŘETĚZY, penetrační, extrémní tlak, naprostá odolnost vůči vymývání vodou. speciální mazivo na řetězy vysoký účinek, vysoké rychlosti. naprostá odolnost vůči odstředivé síle, vymývání vodou. proti opotřebení. mazivo na řetězy, aerosol mazivo řetěz, aerosol přilnavé mazivo, mazivo na mechanismy, čisté mazivo, mazivo pro vysoké rychlosti, mazivo ibiotec ve spreji, mazací tuk na řetězy, sprejová nádoba mazivo řetězy, mazivo na řetězy ibiotec, mazivo řetězy motocykly, mazivo na řetězy na motocykly ve spreji. Výrobci průmyslových maziv. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí vnitřní mazivo osy pouzdra, vnější SPECIÁLNÍ NA ŘETĚZY, penetrační, extrémní tlak, naprostá odolnost vůči vymývání vodou. speciální mazivo na řetězy vysoký účinek, vysoké rychlosti. naprostá odolnost vůči odstředivé síle, vymývání vodou. proti opotřebení. mazivo na řetězy, aerosol mazivo řetěz, aerosol přilnavé mazivo, mazivo na mechanismy, čisté mazivo, mazivo pro vysoké rychlosti, mazivo ibiotec ve spreji, mazací tuk na řetězy, sprejová nádoba mazivo řetězy, mazivo na řetězy ibiotec, mazivo řetězy motocykly, mazivo na řetězy na motocykly ve spreji. Výrobci průmyslových maziv. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Mazání pro extrémní tlak převodových řetězů,

s vysokým výkonem

Mazání dopravníků a řetězů pod silnou zátěží

 

vnitřní mazivo osy pouzdra, vnější SPECIÁLNÍ NA ŘETĚZY, penetrační, extrémní tlak, naprostá odolnost vůči vymývání vodou. speciální mazivo na řetězy vysoký účinek, vysoké rychlosti. naprostá odolnost vůči odstředivé síle, vymývání vodou. proti opotřebení. mazivo na řetězy, aerosol mazivo řetěz, aerosol přilnavé mazivo, mazivo na mechanismy, čisté mazivo, mazivo pro vysoké rychlosti, mazivo ibiotec ve spreji, mazací tuk na řetězy, sprejová nádoba mazivo řetězy, mazivo na řetězy ibiotec, mazivo řetězy motocykly, mazivo na řetězy na motocykly ve spreji. Výrobci průmyslových maziv. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Mazání vodítek, ložisek a čepů pásových dopravníků

  

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE